RASPORED PROGRAMA

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:00: POČETAK I NAJAVA PROGRAMA
 • 07:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 07:30: STANJE NA CESTAMA
 • 07:40: PP
 • 07:50: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 08:00: ČITANJE DNEVNOGA TISKA
 • 08:20: RECEPT DANA OBIČNOG RADIJA
 • 08:40: PP
 • 08:50: UKLJUČENJE U PROGRAM TV ALFA SARAJEVO
 • 09:00: VIJESTI
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 09:50: OBIČAN RADIO PRENOSI
 • 10:00: VIJESTI
 • 10:10: VIJESTI PLUS
 • 10.40: PP
 • 10:50: POZITIVNE VIJESTI
 • 11:00: VIJESTI
 • 11:15: RADIO MOST - RADIO VRHBOSNA SARAJEVO
 • 11:40: PP
 • 11:50: OBIČAN GLAS JAVNOSTI
 • 12:00: VIJESTI
 • 12:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 12:25: MALI OGLASI
 • 12:40: PP
 • 12:50: GLAZBENA EMISIJA "NOVE NOTE"
 • 13:00: VIJESTI
 • 13:10: KOMENTAR DANA
 • 13:40: PP
 • 13:45: SPORTSKA EMISIJA "KORNER"
 • 14:00: VIJESTI
 • 14:10: HIT DANA
 • 14:40: PP
 • 15:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 15:10: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 15:20: JUKEBOX
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 22:00: NASTAVAK JUKEBOXA S NARUČENIM PJESMAMA
 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:00: POČETAK I NAJAVA PROGRAMA
 • 07:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 07:30: STANJE NA CESTAMA
 • 07:40: PP
 • 07:50: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 08:00: ČITANJE DNEVNOGA TISKA
 • 08:20: RECEPT DANA OBIČNOG RADIJA
 • 08:40: PP
 • 08:50: UKLJUČENJE U PROGRAM TV ALFA SARAJEVO
 • 09:00: VIJESTI
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 09:50: OBIČAN RADIO PRENOSI
 • 10:00: VIJESTI
 • 10:10: VIJESTI PLUS
 • 10.40: PP
 • 10:50: POZITIVNE VIJESTI
 • 11:00: VIJESTI
 • 11:15: GLAS IZ EU
 • 11:40: PP
 • 11:50: OBIČAN GLAS JAVNOSTI
 • 12:00: VIJESTI
 • 12:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 12:25: MALI OGLASI
 • 12:40: PP
 • 12:50: GLAZBENA EMISIJA "NOVE NOTE"
 • 13:00: VIJESTI
 • 13:10: KOMENTAR DANA
 • 13:40: PP
 • 13:45: SPORTSKA EMISIJA "KORNER"
 • 14:00: VIJESTI
 • 14:10: HIT DANA
 • 14:40: PP
 • 15:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 15:10: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 15:20: JUKEBOX
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 22:00: NASTAVAK JUKEBOXA S NARUČENIM PJESMAMA
 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:00: POČETAK I NAJAVA PROGRAMA
 • 07:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 07:30: STANJE NA CESTAMA
 • 07:40: PP
 • 07:50: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 08:00: ČITANJE DNEVNOGA TISKA
 • 08:20: RECEPT DANA OBIČNOG RADIJA
 • 08:40: PP
 • 08:50: UKLJUČENJE U PROGRAM TV ALFA SARAJEVO
 • 09:00: VIJESTI
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 09:50: OBIČAN RADIO PRENOSI
 • 10:00: VIJESTI
 • 10:10: VIJESTI PLUS
 • 10.40: PP
 • 10:50: POZITIVNE VIJESTI
 • 11:00: VIJESTI
 • 11:15: VIJESTI PLUS
 • 11:40: PP
 • 11:50: OBIČAN GLAS JAVNOSTI
 • 12:00: VIJESTI
 • 12:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 12:25: MALI OGLASI
 • 12:40: PP
 • 12:50: GLAZBENA EMISIJA "NOVE NOTE"
 • 13:00: VIJESTI
 • 13:10: KOMENTAR DANA
 • 13:40: PP
 • 13:45: SPORTSKA EMISIJA "KORNER"
 • 14:00: VIJESTI
 • 14:10: HIT DANA
 • 14:40: PP
 • 15:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 15:10: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 15:20: JUKEBOX
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 22:00: NASTAVAK JUKEBOXA S NARUČENIM PJESMAMA
 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:00: POČETAK I NAJAVA PROGRAMA
 • 07:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 07:30: STANJE NA CESTAMA
 • 07:40: PP
 • 07:50: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 08:00: ČITANJE DNEVNOGA TISKA
 • 08:20: RECEPT DANA OBIČNOG RADIJA
 • 08:40: PP
 • 08:50: UKLJUČENJE U PROGRAM TV ALFA SARAJEVO
 • 09:00: VIJESTI
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 09:50: OBIČAN RADIO PRENOSI
 • 10:00: VIJESTI
 • 10:10: VIJESTI PLUS
 • 10.40: PP
 • 10:50: POZITIVNE VIJESTI
 • 11:00: VIJESTI
 • 11:15: ZAPISI DIJAKA BOSANSKOG TVRTKA GAVRANA
 • 11:40: PP
 • 11:50: OBIČAN GLAS JAVNOSTI
 • 12:00: VIJESTI
 • 12:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 12:25: MALI OGLASI
 • 12:40: PP
 • 12:50: GLAZBENA EMISIJA "NOVE NOTE"
 • 13:00: VIJESTI
 • 13:10: KOMENTAR DANA
 • 13:40: PP
 • 13:45: SPORTSKA EMISIJA "KORNER"
 • 14:00: VIJESTI
 • 14:10: HIT DANA
 • 14:40: PP
 • 15:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 15:10: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 15:20: JUKEBOX
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 22:00: NASTAVAK JUKEBOXA S NARUČENIM PJESMAMA
 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:00: POČETAK I NAJAVA PROGRAMA
 • 07:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 07:30: STANJE NA CESTAMA
 • 07:40: PP
 • 07:50: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 08:00: ČITANJE DNEVNOGA TISKA
 • 08:20: RECEPT DANA OBIČNOG RADIJA
 • 08:40: PP
 • 08:50: UKLJUČENJE U PROGRAM TV ALFA SARAJEVO
 • 09:00: VIJESTI
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 09:50: OBIČAN RADIO PRENOSI
 • 10:00: VIJESTI
 • 10:10: VIJESTI PLUS
 • 10.40: PP
 • 10:50: POZITIVNE VIJESTI
 • 11:00: VIJESTI
 • 11:15: PREGLED KATOLIČKOGA TISKA
 • 11:40: PP
 • 11:50: OBIČAN GLAS JAVNOSTI
 • 12:00: VIJESTI
 • 12:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 12:25: MALI OGLASI
 • 12:40: PP
 • 12:50: GLAZBENA EMISIJA "NOVE NOTE"
 • 13:00: VIJESTI
 • 13:10: KOMENTAR DANA
 • 13:40: PP
 • 13:45: SPORTSKA EMISIJA "KORNER"
 • 14:00: VIJESTI
 • 14:10: HIT DANA
 • 14:40: PP
 • 15:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 15:10: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 15:20: JUKEBOX
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA DANA
 • 22:00: NASTAVAK JUKEBOXA S NARUČENIM PJESMAMA
 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:40: PP
 • 08:00: POČETAK I NAJAVA PROGRAMA
 • 08:15: SERVISNE INFORMACIJE
 • 08:25: STANJE NA CESTAMA
 • 08:40: PP
 • 08:50: VODIČ KROZ HERCEGOVINU
 • 09:00: ČITANJE DNEVNOGA TISKA
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 09:50: JAVLJANJE U PROGRAM
 • 10:00: VIJESTI
 • 10:15: VIJESTI PLUS
 • 10:40: PP
 • 10:50: JAVLJANJE U PROGRAM
 • 11:00: VIJESTI
 • 11:15: VIJESTI PLUS
 • 11:40: PP
 • 11:50: JAVLJANJE U PROGRAM
 • 12:00: VIJESTI
 • 12:10: GLAZBENE PRIČE
 • 12:50: PP
 • 13:00: "KULTURNI TJEDNIK"
 • 15:00: GLAZBENA EMISIJA "ULTRAZVUK"
 • 17:00: CMC TOP LJESTVICA
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA TJEDNA
 • 19:00: REPRIZA TJEDNIH EMISIJA "NOVE NOTE"
 • 20:00: REPRIZA EMISIJE GLAZBENE PRIČE
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA TJEDNA
 • 21:10: REPRIZA EMISIJE "KULTURNI TJEDNIK"
 • 06:00: NAJAVA POČETKA JUTARNJEG PROGRAMA - NOVA GLAZBENA LISTA
 • 06:15: SVETAC DANA
 • 06:25: NA DANAŠNJI DAN
 • 06:40: PP
 • 07:00: PRILOG DUHOVNOG SADRŽAJA
 • 07:40: PP
 • 07:45: DUHOVNA EMISIJA "UVIJEK NEDJELJOM"
 • 09:15: SVETAC DANA
 • 09:25: DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
 • 09:40: PP
 • 10:00: IVAN TOMAŠEVIĆ - IZJAVA
 • 10:40: PP
 • 11:00: PRILOG DUHOVNOG SADRŽAJA
 • 11:40: PP
 • 12:00: PRILOG DUHOVNOG SADRŽAJA
 • 13:00: EMISIJA KLASIČNE GLAZBE "AKORD"
 • 13:40: PP
 • 15:00: GLAZBENA EMISIJA "ULTRAZVUK"
 • 18:00: PJESMA POBJEDNICA HITA TJEDNA
 • 21:00: PJESMA POBJEDNICA HITA TJEDNA
 • 21:10: REPRIZA EMISIJE KLASIČNE GLAZBE "AKORD"