Služba Civilne zaštite Grada Mostara podiže razinu čistoće javnih površina

7. prosinca 2017.

Zbog dugotrajnih problema s čistoćom grada, o čemu su mediji često pisali a
građani se žale, uzrokovanom između ostalog zbog nedovoljnog broja uposlenih na
održavanju čistoće u javnim komunalnim gradskim poduzećima te velikih količina smeća u
pojedinim dijelovima grada kao i prijetnji od pojave većeg broja glodavaca, izbijanja i širenja
zaraze, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić donio je Odluku kojom se na rok od 30 dana
angažiraju dodatne osobe kroz službu Civilne zaštite Grada Mostara u cilju podizanja razine
čistoće javnih površina.
Podsjećamo javnost kako svojim dosadašnjim angažmanom javna komunalna poduzeća nisu
pokazala da su u stanju ispuniti postavljene zadatke u pogledu održavanja čistoće javnih
gradskih površina, te je Grad i ljetos putem javnih poduzeća bio primoran angažirati dodatni
broj čistača, a što se pokazalo opravdanim, jer je postignut odgovarajući napredak na polju
čistoće, ali ne onoliki koliko se očekivano.
Budući da javna komunalna poduzeća u svojoj strukturi zaposlenih imaju nedovoljan broj
,prema potrebama,zaposlenih angažiranih izravno na samom održavanju javnih površina,
planirana sredstva iz proračuna namijenjena izravno za tu svrhu nisu u potpunosti utrošena.
Shodno tome smo angažirali civilnu zaštitu, i navedena sredstva preraspodijelili na ljude koji
će izvršiti navedenu zadaću i biti plaćeni prema izvršenoj usluzi.
Stoga smatramo potpuno opravdanim i svrsishodnim angažiranje dodatnog broja ljudi
angažiranih na čišćenju grada, a sve u cilju povećanja razine čistoće.
Ovim putem pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da podrže nastojanja Gradske uprave za
podizanjem razine čistoće grada, a ujedno poštujući i pridržavajući se Odluke Gradskog vijeća
o komunalnom redu.


KOMENTARI