INFORMACIJA O SAJMU SREDNJIH ŠKOLA GRADA MOSTARA 2018

16. travnja 2018.

I ove godine Grad Mostar i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, u suradnji s Pedagoškim zavodom, Zavodom za školstvo, srednjim i osnovnim školama sa područja Grada Mostara, Vijećem mladih Grada Mostara i Vijećem učenika srednjih škola Grada Mostara, tradicionalno, sedmu godinu za redom, realiziraju Projekt Sajam srednjih škola Grada Mostara 2018.

Ove godine sajamske aktivnosti podržali su i Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini putem Programa Prilika plus, Privredna/Gospodarska komora Grada Mostara, GIZ- Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i Europski parlament mladih Bosne i Hercegovine – Regionalni ured u Mostaru.

Osnovni cilj Sajma je promoviranje suradnje i komunikacije u gradu i šire, realizacija i predstavljanje javnosti zajedničkih aktivnosti profesora i učenika srednjih i osnovnih škola te zajedničko predstavljanje svih srednjih škola Grada Mostara.

Kao i svih prethodnih godina i ove godine Sajam se realizira uz podršku Misije OSCE-a u BiH, Ureda u Mostaru.

U sklopu Sajma, u vremenu od 18.1. do 20.4.2018.god. organizirane su sljedeće aktivnosti: Sajam sa prezentacijom svih srednjih škola Grada Mostara, Kviz za mješovite školske timove učenika srednjih škola sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona na temu: „Obrazovanje bez diskriminacije“, Istraživanje mješovitih timova učenika srednjih i osnovnih škola Grada Mostara, na temu “Boje Hercegovine“, Girls Day – promocija tehničkih zanimanja učenicama završnih razreda osnovnih škola te sajamska aktivnost „Upoznaj Evropu“.

Ove godine na Sajmu će se zajedno sa srednjim školama, a u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Grada Mostara predstaviti i zainteresirane građevinske, turističko-ugostiteljske, strojarske i elektrotehničke firme.

U Sajamskim aktivnostima ove godine sudjeluje više od 2300 učesnika, od čega preko 1100 učenika osnovnih škola sa područja Grada, njihovi nastavnici,  direktori/ravnatelji osnovnih škola, preko 1000 učenika srednjih škola, njihovi profesori, direktori/ravnatelji srednjih škola, službenici Zavoda za školstvo i Pedagoškog zavoda, Dekanesa i osoblje Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić, Dekanesa i osoblje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, studenti pravnih fakulteta iz Mostara, članovi Vijeća mladih Grada Mostara, Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara i Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Svi oni na najljepši mogući način, svako u okviru svojih mogućnosti, sa puno ljubavi, zalaganja i međusobne suradnje realiziraju sajamske aktivnosti.

Završne aktivnosti Sajma srednjih škola Grada Mostara se održavaju  u vremenu od 11.4. do 20.04. 2018. godine:

11.4.2018. Girls Day – Promocija tehničkih zanimanja učenicama završnih razreda

osnovnih  škola, u Gradskoj Vijećnici;

13.4.2018.    Radionica na temu „Upoznaj Europu“, Pravni Fakultet Univerziteta

Džemal Bijedić;

13.4.2018. Finale Kviza „Obrazovanje bez diskriminacije“, prostorije

Međunarodnog koledža Mostaru;

17.4.2018. Sajamski dan, od 8:00 d0 18:00, Zgrada Vlade FBiH;

18.4.2018. Debata između srednjoškolaca i studenata Pravnih fakulteta iz Mostara na

odabranu temu vezanu za Europu i Europske integracije, od 10 do 14h u

Gradskoj vijećnici;

19.4.2018. Svečana sajamska ceremonija i izložba učeničkih radova, sa početkom u

11h u Centru za kulturu;

20.4.2018.  LeapIn Mostar, Konferenciju za mlade “Znanja i vještine relevantne za

tržište rada“, koja će se održati u INTERA T.P. sa početkom u 9:00sati.

 

O SAJAMSKIM AKTIVNOSTIMA

Sajamski dan,  17.4.2018.god.

U utorak, 17.4.2018.g. na Sajmu srednjih škola Grada Mostara, u Kongresnoj dvorani u zgradi Vlade Federacije BiH, sve srednje škole sa područja Grada Mostara /19 javnih i 3 privatne/, će se predstaviti sa informacijama o školskim zanimanjima, projektima i vannastavnim aktivnostima, koristeći štandove predviđene za tu svrhu. Novina je što će se ove godine na Sajmu, zajedno sa srednjim školama, a u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Grada Mostara predstaviti i zainteresirane građevinske, turističko-ugostiteljske, mašinske i elektrotehničke firme. Učenici završnih razreda mostarskih osnovnih škola, u pratnji nastavnika, taj dan će posjetiti štandove srednjih škola te se informisati o ponudi Grada Mostara kada je u pitanju srednje obrazovanje. Kako bi učenici završnih razreda iz prigradskih naselja imali priliku doći na Sajam za njih je obezbijeđen prevoz. Prilikom posjete Sajmu svaki učenik završnog razreda osnovne škole će dobiti Informator – knjižicu s informacijama o ponudi srednjih škola sa područja Mostara. Ove godine, u Informatoru će se pored srednjih škola predstaviti sa svojom ponudom i zainteresirane firme.

U utorak, 17.04.2018.g. u 12 sati Sajam srednjih škola Grada Mostara će posjetiti  Gradonačelnik Mostara sa suradnicima, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a gospodin Rašid Hadžović sa suradnicima, Premijer HNK/Ž gospodin Nevenko Herceg sa saradnicima, predstavnici Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo, Privredne/Gospodarske komore Grada Mostara, predstavnik Švicarske ambasade u BiH odnosno predstavnik Programa Prilika plus,   GIZ-a, kao i direktori svih osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Mostar.

Tom prilikom, u 12 sati, održat će se Konferencija za medije na kojoj će se obratiti Gradonačelnik Mostara gospodin Ljubo Bešlić,

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž gospodin Rašid Hadžović, Premijer HNK/Ž gospodin Nevenko Herceg,

predstavnik Švicarske ambasade u BiH odnosno predstavnik Programa Prilika plus,  GIZ-a,

predstavnik Privredne/Gospodarske komore Grada Mostara i predsjedavajući aktiva direktora i ravnatelja srednjih škola.  

Pored Sajamskog dana u sklopu Sajma srednjih škola Grada Mostara 2018 realizirane su i slijedeće aktivnosti:

Sajamska aktivnost „Boje Hercegovine“

U sklopu Sajma srednjih škola Grada Mostara 2018, mješoviti timovi učenika iz srednjih škola sa srodnim zanimanjima/smjerovima, a jezički različitih nastavnih planova i programa, te učenici osnovnih škola jezički različitih nastavnih planova i programa, uz podršku profesora mentora,  istraživali su na temu “Boje Hercegovine“. Ovu Sajamsku aktivnost koordinirali su Pedagoški zavod i Zavod za školstvo. Mješoviti timovi su svoje istraživanje završili kreiranjem portfolio prezentacija na zajedničkom događaju, organiziranom 15.03.2018.godine, u zgradi Vlade FBiH, kada su se članovi svih timova i profesori/nastavnici mentori sastali, imali priliku razmijeniti iskustva i informacije, te završili svoje prezentacije. Učenički timovi su rezultate svog rada predstavili na portfolio prezentacijama koje će biti izložene na svečanoj ceremoniji 19.4.2018.god.

Sajamska aktivnost  Girls Day

11.04.o.g. je u suradnji sa GIZ-om, u Gradskoj vijećnici organiziran Girls Day na kome su učenicama završnih razreda osnovnih škola promovisana i prezentirana trehnička zanimanja. Cilj aktivnosti je pobuditi kod učenica interes za tehnička zanimanja. Tehnička zanimanja su učenicama prezentirale uspješne žene tehničke struke  iz Mostara i šire.U sklopu ove aktivnosti predstavljen je i GIZ-ov Mentoring program „Moje znanje – Tvoje buduće zvanje“. Ovim programom je predviđeno da učenice koje trenutno pohađaju Strojarsku školu Fausta Vrančića i Mašinsko-saobraćajnu školu, u periodu od nekoliko mjeseci, budu mentorice učenicama završnih razreda osnovne škole, gdje bi se po unaprijed definiranom programu, sastajali na tkz. mentorskim sastancima. Cilj ovog programa je ohrabriti djevojke da odaberu tehnička zanimanja.

Kviz „Obrazovanje bez diskriminacije“

Značajna sajamska aktivnost je Kviz „Obrazovanje bez diskriminacije“ koji je organiziran u vremenu od 05.02. – 13.04.2018.god. Kviz „Obrazovanje bez diskriminacije“ je školsko takmičenje za srednje škole, uvršteno u kalendar rada za 2017/2018. školsku godinu Zavoda za školstvo, Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž. U ovoj sajamskoj aktivnosti učestvuju sve srednje škole iz HNK/Ž. Kviz se realizira sa učenicima trećih razreda kada se izučava predmet Demokracija i ljudska prava, odnosno četvrtih razreda kada se izučava predmet Politika i građansko društvo, gospodarstvo. Školska natjecanja su održana u svim  srednjim školama 19.3.o.g. Dva najbolja učenika iz svake škole su članovi mješovitih timova za finalni sajamski kviz koji se održava 13.4.o.g. u prostorijama Međunarodnog koledža. Profesori mentori su profesori predmeta Demokratija i ljudska prava i predmeta Politika i građansko društvo, gospodarstvo ili profesori nekog drugog predmeta iz grupe društvenih nauka. Nagradni-edukativni izlet u Sarajevo 27.4.o.g. za sve učesnike finalnog sajamskog kviza, obezbijediti će Misija OESS u BiH, Ured u Mostaru, u saradnji sa Gradom Mostarom. Tom prilikom svi učesnici Finalnog kviza, njih stotinu će posjetiti Centralnu izbornu komisiju BiH i Parlament BiH.

Sajamska aktivnost „Upoznaj Europu“

Europski parlament mladih Bosne i Hercegovine, Ured u Mostaru Europski je nosilac sajamske aktivnosti „Upoznaj Europu“. U sklopu ove aktivnosti 13.04.o.g. je organizirana radionica za srednjoškolce na temu „Upoznaj Europu“, a 18.04.o.g. debata između srednjoškolaca i studenata Pravnih fakulteta iz Mostara na odabranu temu vezanu za Evropu i Evropske integracije. Radionica  će ove godine biti organizirana u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, a debata u Gradskoj vijećnici.

Sajamske aktivnosti će se završiti svečanom ceremonijom koja će se održati u četvrtak, 19.04.2016.g. u Centru za kulturu sa početkom u 11 sati. Tom prilikom zvanicama Sajma će se obratiti Gradonačelnik Mostara, Ministar obrazovanja, Predsjednik kantonalne vlade, predstavnik Švicarske ambasade u BiH – Programa prilika plus, predstavnik GIZ-a, Privredne/Gospodarske komore Grada Mostara te predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Organizacionog odbora Sajma. Nakon toga prisutnima će se prezentirati zajedničke aktivnosti na temu “Boje Hercegovine”,  koorinatori Kviza će prezentirati aktivnosti Kviza “Obrazovanje bez diskriminacije”, biće prezentirana sajamska aktivnost Girls day, a predstavnici Evropskog parlamenta mladih BiH, Regionalnog ureda u Mostaru će prezentirati sajamsku aktivnost “Upoznaj Evropu”.

Na ceremoniji će biti upriličena izložba portfolio prezentacija o rezultatima rada školskih, istraživačkih timova na temu “Boje Hercegovine”.

LeapIn Mostar, Konferencija za mlade “Znanja i vještine relevantne za tržište rada” će se održati u INTERA T.P. u petak 20.4.2018.g. sa početkom u 9,00h.

Konferenciju mogu posjetiti svi zainteresirani učenici i nastavnici.

Na kraju u petak 20.4.o.g. za učenike će biti organizovana zabava-party u vremenu od  od 20:30 do 23:00 sati u prostorijama OKC Abrašević.


KOMENTARI