Vlada potpisala ugovore: Utopljavaju se objekti u Čapljini, Livnu i Stocu

Potpisivanje ugovora o utopljavanju objekata Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić u četvrtak je u Sarajevu potpisao ugovore o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada, radi uštede energije sa gradonačelnicima gradova i načelnicima općina, koje financira Vlada Federacije BiH, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Ugovori su potpisani, navode, sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, a sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Ugovore su potpisali gradonačelnik Livna, za projekt ''Utopljavanje objekta Osnovne škole fra Lovro Kraula'' u Livnu u iznosu od 50.000 KM, a Grad Livno će u svrhu projekta osigurati sredstva u iznosu od 65.186,22 KM. Video: 200.000 KM za projekte utopljavanja u četiri grada. Gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović, potpisao je za projekt ''Povećanje energetske učinkovitosti u objekta Sportske dvorane'' u Goraždu u iznosu od 50.000 KM, a sredstva koja će osigurati Grad Goražde su 24.900,60 KM, priopćeno je.

Načelnik Općine Čapljina, Smiljan Vidić, potpisao je ugovor za projekt ''Sanacija dijela krova objekta Dom zdravlja u Čapljini – faza I'' sa sredstvima u iznosu od 50.000 KM, a općina Čapljina će za isti projekt osigurati sredstva u iznosu od 17.955,23 KM. Načelnik Općine Stolac, Stjepan Bošković,  za projekt ''Zamjena vanjskih otvora na O.Š. Stolac u cilju utopljavanja'' u iznosu od 50.000 KM, dok će Općina Stolac osigurati iznos od 10.000 KM, priopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja, stoji u priopćenju.

Comments(0)

Log in to comment